Wojciech Podjacki urodził się 12 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Przedsiębiorca, historyk, działacz społeczny i polityczny, publicysta. Wychował trzech synów. Od 1991 roku prowadzi działalność gospodarczą, która stanowi podstawę utrzymania jego rodziny. Doktorant na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Naukowego Koła Doktorantów Historii UG, redaktor czasopisma naukowo-dydaktycznego „Argumenta Historica”. Do jego głównych publikacji naukowych należy rozprawa pt. „Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933”. Przewodniczący stowarzyszenia „Solidarny Gdańsk”, inicjator wielu akcji społecznych m.in. w obronie polskiego handlu, przemysłu i miejsc pracy. Uczestnik kampanii „Rodzina ma głos!”, uhonorowany Certyfikatem Kandydata Przyjaznego Rodzinie (2014). Aktywny uczestnik życia politycznego, współtwórca Komitetu Wyborczego „Ruch Patriotyczny” (2005) i Komitetu Wyborczego Wyborców „Solidarny Gdańsk” (2010). Założyciel, przewodniczący i główny ideolog Ligi Obrony Suwerenności, która walczy o polskie interesy narodowe oraz aktywnie krzewi patriotyzm wśród Polaków. Redaktor naczelny czasopisma społeczno-politycznego „Polski Szaniec”, które ukazuje się regularnie od 2008 roku. Publikował także na łamach czasopism: „Myśl Polska”, „Nasza Polska”, „Polska Niepodległa” i „Warszawska Gazeta”.

Share Button