„Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933”, Toruń 2013.

Książka-Wojciecha-Podjackiego„Mimo znacznego postępu wiedzy nad dziejami obozu narodowego, działalność Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski, organizacji reprezentującej w latach 1926-1933 radykalny nurt polityczny ruchu narodowego, nie została dotąd w pełni opracowana przez badaczy dziejów polskiego nacjonalizmu. Artykuły, które dotychczas ukazały się w periodykach naukowych mają charakter cząstkowy, obejmując wspomniane zagadnienia w sposób na ogół pobieżny. Podjęty przez Wojciecha Podjackiego temat jest interesujący i ważny dla pełniejszego poznania dziejów tego obozu oraz przybliżenia obrazu geografii politycznej Drugiej Rzeczypospolitej.”

(z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Mariana Mroczko)

Książkę można zamówić w Wydawnictwie Adam Marszałek pod adresem:

marketing@marszalek.com.pl

Share Button